ตราและสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

                ตราประจำโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน  ประกอบด้วย 

                ภาพนักบุญเซนต์แอนโทนี     หมายถึง   ความรักความโอบอ้อมอารี

                ภาพรัศมี                                หมายถึง     แสงสว่างของชีวิตในการเริ่มต้นการศึกษา

                ภาพวงกลม                            หมายถึง     โลกของการศึกษาหาความรู้ที่สามารถค้นหาได้
                                                                                      โดยรอบตัวเรา

                ช่อมะกอก                               หมายถึง     อิสรภาพและความเจริญงอกงาม
สัญลักษณ์โรงเรียน

ซ.อ.บ.              หมายถึง    เซนต์แอนโทนีบางปะอิน

ภาพวงกลม      หมายถึง   โลกของการศึกษาหาความรู้ที่สามารถค้นหาได้โดยรอบตัว

ภาพมือ            หมายถึง    ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ความรู้และความอบอุ่น

                        ช่อมะกอก        หมายถึง     อิสรภาพและความเจริญงอกงาม 

สีประจำโรงเรียน
เหลือง - น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นปีบ

ชื่อสามัญ              Cork tree

ชื่อวิทยาศาสตร์    Millingtonia hortensis Linn.

ตระกูล                  BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น                    กาชะลองคำ