ตราและสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

 ตราประจำโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน  

         ภาพนักบุญเซนต์แอนโทนี    หมายถึง    ความรักความโอบอ้อมอารี
         ภาพรัศมี                             หมายถึง    แสงสว่างของชีวิตในการเริ่มต้นการศึกษา
         ภาพวงกลม                         หมายถึง    โลกของการศึกษาหาความรู้ที่สามารถค้นหาได้โดยรอบตัวเรา
         ช่อมะกอก                           หมายถึง    อิสรภาพและความเจริญงอกงาม
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
 
      ซ.อ.บ.            หมายถึง    เซนต์แอนโทนีบางปะอิน
      ภาพวงกลม      หมายถึง    โลกของการศึกษาหาความรู้ที่สามารถค้นหาได้โดยรอบตัว
      ภาพมือ            หมายถึง    ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ความรู้และความอบอุ่น
      ช่อมะกอก        หมายถึง    อิสรภาพและความเจริญงอกงาม

สีประจำโรงเรียน
          เหลือง - น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นปีบ
ชื่อสามัญ               Cork tree
ชื่อวิทยาศาสตร์      Millingtonia hortensis Linn.
ตระกูล                   BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น                     กาชะลองคำ