ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาคด้านการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน) วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,09:26   อ่าน 41 ครั้ง