ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน (อ่าน 124) 22 ก.พ. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 208) 21 ต.ค. 61
แผนผังการเดินรถการสแกนบัตรผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 301) 16 พ.ค. 61
การสแกนบัตรนักเรียนและผู้ปกครอง มีการปรับปรุงแก้ไข (อ่าน 254) 16 พ.ค. 61
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 247) 15 พ.ค. 61
เบอร์โทรติดต่อกับทางโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน (อ่าน 320) 02 เม.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับรายงานผลการเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน 305) 27 มี.ค. 61
เปิดสอนว่ายน้ำภาคฤดูร้อน วันที่ ๑๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 367) 20 มี.ค. 61
เปิดสอน Summer ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 26 มีนาคม 2561 (อ่าน 296) 20 มี.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 303) 31 ม.ค. 61
เกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบสอง (อ่าน 452) 03 ม.ค. 61
เกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม.... (อ่าน 946) 18 ต.ค. 60
วันที่29 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินจัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อบานสพรั่ง เพิ่มเติม (อ่าน 285) 29 ก.ย. 60
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม... (อ่าน 274) 25 ก.ย. 60
ประชุมผุ้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม... (อ่าน 290) 08 ก.ย. 60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560 เนื้อหาต่อ... (อ่าน 275) 19 ส.ค. 60
การร่วมกิจกรรมในวันแม่ 11 สิงหาคม 2560 มีเนื้อหาต่อ... (อ่าน 302) 07 ส.ค. 60
บัตรประจำตัวนักเรียน (อ่าน 360) 07 ส.ค. 60
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หยุดเรียน 1 วัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา (อ่าน 255) 27 ก.ค. 60
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 293) 10 มิ.ย. 60
วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับเตรียมอนุบาล และป.1-6...มีเนื้ (อ่าน 308) 05 เม.ย. 60
วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล 1-3...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 263) 05 เม.ย. 60
วันที่ 12-16 เมษายน พ.ศ. 2560 หยุด 5 วัน เนื่องในวันสงกรานต์...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 245) 05 เม.ย. 60
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 หยุด 1 วัน เนื่องในวันจักรี (อ่าน 255) 05 เม.ย. 60
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 290) 05 เม.ย. 60
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 หยุดเรียน 1 วัน...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 246) 05 เม.ย. 60
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผลสอบนักเรียนเก่าทุกระดับชั้น พร้อมชำระค่าเทอม...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 289) 03 มี.ค. 60
วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2560 สอบปลายภาคปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น (อ่าน 242) 03 มี.ค. 60
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 นักเรียนชั้น ป. 6 รับเอกสารการจบการศึกษา (ปพ.ต่างๆ)...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 255) 03 มี.ค. 60
เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2560...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 279) 03 มี.ค. 60
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 นักเรียนระดับชั้น ป. 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 239) 03 มี.ค. 60
วันที่ 9 มีนาคม-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 241) 03 มี.ค. 60
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนจัดงานเซนต์แอนโทนีบางปะอินสัมพันธ์ ครั้งที่ 5...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 299) 08 ก.พ. 60
โรงเรียนเปิดเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า วันที่ 29 มี.ค.-28 เม.ย. 2560...มีเนื (อ่าน 297) 18 ม.ค. 60
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...มีเนื้อหาต่อ (อ่าน 361) 18 ม.ค. 60